Blood of the Mantis

Blood of the Mantis Author Adrian Tchaikovsky
ISBN-10 9780230746954
Release 2009-08-07
Pages
Download Link Click Here

Following on from Empire in Black and Gold and Dragonfly Falling, Blood of the Mantis is a vivid fantasy full of intrigue and action, from the Arthur C. Clarke Award-winning author, Adrian Tchaikovsky. A dread ritual casts a deadly shadow . . . Driven by the ghosts of the legendary Darakyon, the seer Achaeos has tracked the stolen Shadow Box to the marsh-town of Jerez - but he has only days before this magical artefact will be lost to him forever . . . Meanwhile, the forces of the Empire are mustering for their next great offensive. Stenwold and his followers have only a short time in which to seek allies before the enemy soldiers are on the march again, conquering everything in their path. And if they cannot hold them back before spring, then the hated black and gold flag will be flying fly over every city in the Lowlands before the year's end. And should the Shadow Box fall into the hands of the power-mad Emperor, then nothing will save the world from his relentless ambition. The Shadows of the Apt series continues with Salute the Dark.International Review of Criminal Policy

International Review of Criminal Policy Author
ISBN-10 WISC:89009167529
Release 1953
Pages
Download Link Click Here

International Review of Criminal Policy has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from International Review of Criminal Policy also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full International Review of Criminal Policy book for free.Das Kapital in ifresi

Das Kapital in   ifresi Author Tarkan Özhan
ISBN-10 9786059654357
Release 2016-06-07
Pages 276
Download Link Click Here

Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, "muazzam bir meta birikimi" olarak kendini gösterir, bunun birimi tek bir metadır. Araştırmalarımızın, bu nedenle, metaın tahlili ile başlaması gerekir. Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir. Demir, kağıt vb. gibi her yararlı şeye, iki görüş açısından, nitelik ve nicelik açısından bakılabilir. Her yararlı şey, birçok özelliklerin bir bütünüdür ve bunun için çeşitli yönlerden yararlı olabilir. Şeylerin çeşitli kullanımlarını bulup ortaya çıkarmak tarihin işidir. Yararlı nesnelerin niceliğini ölçmek için toplumca benimsenen ölçüleri saptamak da böyledir. Bu ölçülerin farklı oluşunun nedeni, kısmen ölçülecek nesnelerin niteliklerinin farklı oluşu, kısmen de alışkanlıklardır. Bir şeyin yararlılığı, onu, bir kullanım-değeri haline getirir. Ama bu yararlılık, belirsiz bir şey değildir. Metaın fiziksel özellikleriyle sınırlı olduğu için, o, metadan ayrı bir varlığa sahip değildir. Demir olsun, buğday olsun ya da elmas olsun, bir meta, bu nedenle, maddi bir şey olduğu için, bir kullanım-değeridir, yararlı bir şeydir. Metaın bu özelliği, o metaın yararlı niteliklerinden yararlanmak için gerekli olan emek miktarına bağımlı değildir. Karl Marx, “Das Kapital’i bundan yaklaşık 150 yıl önce yazdı. Bugüne kadar üzerinde yüzlerce yorum yapılıp binlerce kitap yayınlandı. Peki ama, Karl Marx Das Kapital’de gerçekte neyi ve hangi sistemi anlatmaya çalışıyordu? Yahudilikle bağlantıları neydi? İddia edildiği gibi bazı büyük bankerlerle ve bizatihi Kapitalizmin kendisiyle bir ilişkisi var mıydı? Karl Marx’a ait olduğu iddia edilen ünlü yahudi banker ailesi, Rothschild ailesinden geliyor olduğunu iddia eden bir soy ağacı çizimi gerçekte var mıydı? Halihazırda “Komunizm“ ve paralelindeki “Marksizm” ve buna paralel olan “Sosyalizm”; tarihte Kapitalizm’e karşı bir karşı devrim hareketi olarak, bir Anti-Tez olarak, yine bu büyük bankerler ve tüm dünya genelinde ana kapital’i kontrol eden bu yahudi aileleri tarafından mı ortaya çıkartılmıştı ve Marx, bunun gerçekleşmesinde öncü bir rol mü oynamıştı? Bu eseri yazarken, Bundan sonraki üç dört yıl boyunca, büyük yapıtı bütünlüğü içinde beş altı kez üst üste okudum. Marx'ın başvurduğu geniş ekonomi literatürünün de içine daldım. Marx'a yöneltilen burjuva, akademik ve sosyal demokrat eleştirileri inceledim; Kautsky, Lenin, Hilferding, Luxemburg, Buharin ve başkalarının Das Kapital'e ilişkin geliştirdikleri yorumlarla da tanıştım. Başlangıç noktam olan şiir ve estetiği gerilerde bırakarak, tüm entellektüel tutkumu, ticari dolaşım, toprak rantı, tarımda sermayenin yoğunlaşması, kâr oranının düşmesi ve işçi sınıfının yoksullaşmasına ilişkin mali doktrinlere ve bu bahtsız bilimin diğer yönlerine yönelttim. Ricardo, Sismondi, Sombart, Böhm-Bawerk ve Keynes'in ilk zamanlarındaki çalışmalarından, tekrar ve tekrar Das Kapital'e döndüm ve bu sistemleri ve bilimsel uzantılarını bu eserde das kapital’e gore yeniden yorumladım. Tüm bu yorumlamalar ve bunlara ilişkin kafanızdaki pek çok soru işaretinin cevaplarını bu eserde bulacaksınız.. Kısaca Karl Marx [1818-1883] Karl Marx, 5 mayıs 1818 doğumlu filozof, siyaset bilimci ve devrimci karakter. Tam adıyla Karl Heinrich Marx, komünizmin fikri babası ve teorideki kurucusu kabul edilir. Fikirleri Lenin gibi birçok devrimciyi etkilemiştir. 14 mart 1883 tarihinde Londra'da ölmüştür. Karl Marx'ın herkesçe bilinen dev eseri 'Das Kapital'dir. Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı bu kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı 'Friedrich Engels' tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir. Karl Marx'ın diğer bazı eserleri: - 1844 Elyazmaları (1844) - Kutsal Aile (1845) - Feuerbach Üzerine Tezler (1845) - Alman İdeolojisi (1845-1846) - Felsefenin Sefaleti (1847) - Komünist Manifesto (1847-1848) - Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849) - Fransa'da Sınıf Savaşımları (1850) - Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852) - Grundrisse (1857-1858) - Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859) - Artı-Değer Teorileri (1862-1863) - Fransa'da İç Savaş (1871) - Gotha Programı'nın Eleştirisi (1875)Kasaba

Kasaba Author Trevanian
ISBN-10 9753900945
Release 1993
Pages 308
Download Link Click Here

Kasaba has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Kasaba also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Kasaba book for free.Minima moralia

Minima moralia Author Theodor W. Adorno
ISBN-10 9753422075
Release 1998
Pages 276
Download Link Click Here

Minima moralia has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Minima moralia also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Minima moralia book for free.Bowker s Law Books and Serials in Print

Bowker s Law Books and Serials in Print Author
ISBN-10 IND:30000043360803
Release 1995
Pages
Download Link Click Here

Bowker s Law Books and Serials in Print has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Bowker s Law Books and Serials in Print also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Bowker s Law Books and Serials in Print book for free.Subject Guide to Books in Print

Subject Guide to Books in Print Author
ISBN-10 UOM:39015023726071
Release 1995
Pages
Download Link Click Here

Subject Guide to Books in Print has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Subject Guide to Books in Print also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Subject Guide to Books in Print book for free.Books in Print 2004 2005

Books in Print  2004 2005 Author
ISBN-10 0835246477
Release 2004
Pages
Download Link Click Here

Books in Print 2004 2005 has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Books in Print 2004 2005 also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Books in Print 2004 2005 book for free.THE KALEPDAR

THE KALEPDAR Author william atkinson warwick
ISBN-10 OXFORD:590746434
Release
Pages
Download Link Click Here

THE KALEPDAR has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from THE KALEPDAR also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full THE KALEPDAR book for free.The Law Times

The Law Times Author
ISBN-10 STANFORD:36105060416372
Release 1908
Pages
Download Link Click Here

The Law Times has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from The Law Times also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full The Law Times book for free.New Outlook

New Outlook Author Alfred Emanuel Smith
ISBN-10 CORNELL:31924066372214
Release 1878
Pages
Download Link Click Here

New Outlook has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from New Outlook also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full New Outlook book for free.West Africa

West Africa Author
ISBN-10 UVA:X000443455
Release 1982-01
Pages
Download Link Click Here

West Africa has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from West Africa also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full West Africa book for free.The Builder

The Builder Author
ISBN-10 UOM:39015080309605
Release 1883-01
Pages
Download Link Click Here

The Builder has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from The Builder also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full The Builder book for free.